Ψηφιακός Μεταχηματισμός
Ψηφιακός Μεταχηματισμός
Ψηφιακός Μεταχηματισμός
Πρόγραμμα Ψηφιακού Μεταχηματισμού

“Digital Transformation Programme” 2021-2027

The “Digital Transformation” Programme contributes to the vision for Digital Greece and the promotion of the country’s economic transformation, emphasizing the utilization and integration of cutting-edge technologies, and fulfilling the strategic choice to strengthen digital competences and skills.

It geographically covers the entire Greek territory and implements interventions to strengthen the strategic axes of the country’s digital transformation, described in the Strategic Axes of the Digital Transformation Bible 2020 – 2025″ instituted by the Ministry of Digital Governance.

Ινφογραφικό Ψηφιακού Μεταχηματισμού
Στόχοι Ψηφιακού Μεταχηματισμού
Enhancing connectivity with high-speed broadband access
Digital transformation of the public sector
Development of digital skills

MEDIA