Πρόγραμμα "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 συμβάλλει στο όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα και στην προαγωγή του ψηφιακού και οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας.

Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και υλοποιεί παρεμβάσεις ενίσχυσης των στρατηγικών αξόνων του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, που αποτυπώνονται Στρατηγικούς Άξονες Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025″ που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ινφογραφικό Ψηφιακού Μεταχηματισμού
Στόχοι Ψηφιακού Μεταχηματισμού
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα
Ψηφιακή συνδεσιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες
Ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 11 ” Ώριμα και τμηματοποιημένα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης”
Νέες Δράσεις στην Πρόσκληση 04 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων”
“Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ”
“Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου”

MEDIA