Ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 στοχεύει στην ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού .

  • για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με την παροχή προχωρημένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζομένους, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, και στην εξοικείωση του γενικού πληθυσμού στη χρήση των υπηρεσιών της πύλης GOV.GR και των ευρύτερων κυβερνητικών ψηφιακών υπηρεσιών.
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: