Ο Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021 – 2027 

  • περιγράφει το θεσμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, εξειδικεύοντας τις απαιτούμενες ενέργειες επικοινωνίας του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση και προβολή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Προγράμματος προς το ευρύ κοινό.
  • βασίζεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικοινωνία και στις κατευθυντήριες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού στα κράτη μέλη και την ευρύτερη δυνατή προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία των πράξεων του Προγράμματος.
  • επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των Δικαιούχων καθώς και άλλων αποδεκτών της χρηματοδότησης στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού με την παράθεση οδηγιών και παραδειγμάτων καθώς και στην απεικόνιση των νέων προτύπων προβολής των παρεμβάσεων, τα οποία έχουν προσαρμοσθεί, κατά το δυνατόν, στις ιδιαιτερότητες των δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον συνημμένο Οδηγό Επικοινωνίας του Προγράμματος

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: