Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
"Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027

(+30)210 15 00 500
Λέκκα 23 - 25, 105 62 Αθήνα

Προϊστάμενος Υπηρεσίας: Εμμανουήλ Γιαμπουράς
e.giampouras[at]www.digitaltransform.gr
(+30)210 37 22 405, (+30)210 37 22 498

ΜΟΝΑΔΑ Α1 - Προγραμματισμού

Προϊστάμενος: Ανθούλα Αναγνωστάκη
anagnostaki[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 523

Βασίλης Γέρος
vgeros[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 511

Ηλίας Καστρίτης
ilias.kastritis[at]www.digitaltransform.gr (+30)210 15 00 519

Ειρήνη Μάσβουλα
emasvoula[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 537

Χαρίκλεια Μπαξιβανάκη
baxi[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 525

ΜΟΝΑΔΑ Α2 - Αξιολόγησης

Προϊστάμενος: Μάριος Φίλης
filis[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 551

Γεώργιος Βολτέρας
volteras[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 568

Πέτρος Γαβαλάκης
pgavalakis[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 543

Ευγενία Μιχαηλίδου
e.michailidou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 554

Ειρήνη Μυριανθοπούλου
imyr[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 521

Σιδώρα Νικολοπούλου
isidora.nikol[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 572

Γεώργιος Οικονόμου
oikonomou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 538

Δήμητρα Ράπτη
d.rapti[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 520

Ειρήνη Σωπασή
irene.sopasi[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 556

Ευαγγελία Τζιβολιά
etzivolia[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 561

Αγγελική Χαρέμη
charemi[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 541

Νικόλαος Χαρτσιάς
nchartsias[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 547

ΜΟΝΑΔΑ Β1 - Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων Προτεραιοτήτων ΕΤΠΑ-ΠΨΗΜΕΤ

Προϊστάμενος: Θεόδωρος Καρούμπαλης
karoumpalis[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 544

Χριστίνα Βασσοπούλου
vassopoulou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 545

Ηλέκτρα Βεζονιαράκη
evezon[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 566

Παναγιώτα Γεροντάκη
geronp[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 559

Ελευθερία Γούλα
riag[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 528

Ευάγγελος Δημόπουλος
edimop[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 553

Ιωάννα Θεολογίτου
itheologitou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 576

Ευάγγελος Καραθάνος
ekarathanos[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 527

Μαρία Πραγματευτέλη
pragma[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 549

Χαράλαμπος Σακκάς
sakkas[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 536

Βασιλική Σταύρου
vstavrou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 546

ΜΟΝΑΔΑ Β2 - Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων ΕΚΤ-ΠΨΗΜΕΤ και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών/μέσων

Προϊστάμενος: Ανδρέας Αττάλογλου
andreasattaloglou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 518

Χρύσα Ανέστη
canesti[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 535

Κωνσταντία Τσακανίκα
tsakanika[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 524

Ιωάννης Χαρτουλάρης
chartoularis[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 567

ΜΟΝΑΔΑ Γ - Οργάνωσης και Υποστήριξης

Προϊστάμενος: Αθανάσιος Κοσμόπουλος
skosmo[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 571

Μαρία Αναγνωστοπούλου
managnostopoulou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 584

Χριστίνα Βαργιανίτη
chvar[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 582

Αναστασία Δασκαλάκη
adaskalaki[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 586

Άννα Καλού
akalou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 575

Σοφία-Νεφέλη Κατσαφούρου
katsafourou[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 570

Πέτρος Κουτζαμποϊκίδης
p.koutzabo[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 585

Βασιλική Μαρκουτσά
markoutsa[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 590

Λευκοθέα Μαστιχιάδη
l.mastichiadi[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 589

Αντώνης Μπάλιος
a.balios[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 564

Χρήστος Ντακούλιας
ntakoulias[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 579

Φανή Παπαθανασίου
f.papathanasiou[at]www.digitaltransform.gr (+30)210 37 22 400

Ευτυχία Χαλβατζή
e.chalvantzi@madc.gr (+30)213 15 00 512

ΜΟΝΑΔΑ Δ - Υλοποίησης Δράσεων

Προϊστάμενος: Παναγιώτης Εξαρχάκος
pexarh[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 577

Εμμανουήλ Κοντογιώργης
mkontogiorgis[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 510

Ευφροσύνη - Μαρία Πανδή
epandi[at]www.digitaltransform.gr (+30)213 15 00 530

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: