Δελτία Τύπου

9η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ

“Πολιτική συνοχής σημαίνει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ένωση, νέες ευκαιρίες, νέα ευημερία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η εμπειρία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που κάλυψαν τα τελευταία 20 χρόνια την υστέρησή τους καταδεικνύει το γεγονός αυτό. Ωστόσο, πάντοτε μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε και να εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, […]

Διαβάστε περισσότερα