Ανακοινώσεις Προσκλήσεων

“Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων”

Η πρόσκληση θα είναι ενεργή μέχρι τις 31/12/2024 (ημ. λήξης υποβολής). Προϋπολογισμός: 98.940.895 €. Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 αναφορικά με: «Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας» «Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης» και «Διάθεση εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων» ■ Εφαρμογές […]

Διαβάστε περισσότερα

“Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Ψηφιακών Υποδομών”

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων της πρόσκλησης Έναρξη: 08/12/2023  & Λήξη: 07/09/2024 Προϋπολογισμός: 58.660.786,00€ Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά ενταγμένες πράξεις της ΠΠ 2014-2020 που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταφερόμενες και πρόκειται να μεταβούν στην ΠΠ 2021-2027, εκπληρώνοντας τον Στόχο πολιτικής 1: “Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού […]

Διαβάστε περισσότερα