Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 συμβάλλει στο όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα και στην προαγωγή του ψηφιακού και οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας.

Απόφαση Έγκρισης
Πρόγραμμα
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ

Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και υλοποιεί παρεμβάσεις ενίσχυσης των στρατηγικών αξόνων του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, που αποτυπώνονται Στρατηγικούς Άξονες Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025″ που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΒΑΣΙΚΟI AΞΟΝΕΣ ΠΑΡEΜΒΑΣΗΣ

  • ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οι Άξονες Παρέμβασης εναρμονίζονται με τις Προτεραιότητες της Πολιτικής για τη Συνοχή 2021-2027, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και αφορούν στους Στόχους Πολιτικής 1 και 4, ενώ παράλληλα συνδέονται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής για την “Πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία 2030”.

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 943.004.309
Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 753.325.749
Εθνική συμμετοχή: 189.678.560

Εξειδίκευση

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: