Εντάξεις Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας

Μετακινήσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Πράξη: 6000756
Προϋπολογισμός: 250.000,00 €
Προμήθεια Λογισμικού
Απόφαση Ανάκλησης (από 19.03.2024/682)
Πράξη: 6000773
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Προβολή Διαφάνεια & Επικοινωνία Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Πράξη: 6001321
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Υποστήριξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Πράξη: 6000725
Προϋπολογισμός: 740.000,00 €
Οργάνωση Εκδηλώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Πράξη: 6000759
Προϋπολογισμός: 400.000,00 €
Προμήθεια Εξοπλισμού
Απόφαση Ανάκλησης (από 19.03.2024/678)
Πράξη: 6000780
Προϋπολογισμός: 166.000,00 €