Προϋπολογισμός: 250.000,00 €

Η πράξη περιλαμβάνει τις δαπάνες για τη μετακίνηση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: