Ανακοινώσεις

“Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ”

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 και πρόκειται να αντικαταστήσει τα τρία βασικά συστήματα φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Αρχής. Με την αντικατάσταση των ήδη λειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων θα επιτευχθούν τα εξής: η παροχή ποιοτικότερων και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις ■ […]

Διαβάστε περισσότερα

“Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου”

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της προηγμένης τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ένταξη της πράξης με τίτλο “Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου” στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης και της ΜΟΔ που υπηρετούν σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν. 4914/2022, ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ. Επίσης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4914/2022, του ν. 4314/2014, του ν. 3614/2007, του ν. […]

Διαβάστε περισσότερα

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027, στις 29 Νοεμβρίου 2023 στο Ξενοδοχείο Intercontinental Atheneum. Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 74% των μελών Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση διαδικτυακά. 

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”, στο Ξενοδοχείο Athens Marriot Hotel, (Λ. Ανδρέα Συγγρού 385), ώρα προσέλευσης 9:00 π.μ. Προσκαλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της και αναμένουμε τη συμμετοχή σας. Παραθέτουμε το Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης. Το […]

Διαβάστε περισσότερα