Προϋπολογισμός: 40.000,00 €

Η πράξη έχει σαν αντικείμενο την προμήθεια λογισμικών και αδειών χρήσης καθώς και πλατφόρμας προγραμματισμού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: