Προϋπολογισμός: 200.000,00 €

Η πράξη αφορά στη συμμετοχή του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, fora για την πληροφόρηση και εκπαίδευση τους.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: