Ψηφιακή συνδεσιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 στοχεύει στην ψηφιακή συνδεσιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες.

  • για την εξασφάλιση υπερυψηλής συνδεσιμότητας με την αναβάθμιση των δικτύων κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας
  • για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την “Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Gigabit” και των στόχων του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027.
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: