Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 στοχεύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.

  • για την παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα και προστασία των δεδομένων τους
  • για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών
  • για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών IoT (Internet of Things)
  • για την δημιουργία υποδομών νέφους και κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας φιλικών προς το περιβάλλον
  • για την επέκταση των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης σε όλη τη χώρα
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: