3

Προϋπολογισμός: 235.387.177,63 €

Ταμείο Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πατήστε στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες. Αποθηκεστε το PDF πατώντας εδώ.

Εξέλιξη πράξης

11.04.2024
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπτυξης των υποδομών για τα ευρυζωνικά δίκτυα με την μελέτη και κατασκευή καμπινών και άλλων υποδομών στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Αττικής και Κορίνθου.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: