4

Προϋπολογισμός: 54.646.967,16 €

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης EU – ΕΣΠΑ 2021-2027 και Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - "Ελλάδα 2.0" - NextGenerationEU

Πατήστε στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες. Αποθηκεστε το PDF πατώντας εδώ.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: