Προϋπολογισμός: 1.892.496,63 €

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάδειξη και προβολή του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος 32 επιλεγμένων μνημείων με τη χρήση νέων καινοτόμων εφαρμογών και η παροχή βελτιωμένων και ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών στο φυσικό και διαδικτυακό επισκέπτη, που αναμένεται να καταστήσει τα σημεία εφαρμογής τους περισσότερο ελκυστικά για τους επισκέπτες και να συμβάλει στην τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη στην περιοχή της Αθήνας και κατ’ επέκταση της χώρας.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: