Προϋπολογισμός: 547.500,00 €

Η πράξη θα συμβάλλει στη διάσωση και προβολή των νεότερων πολιτιστικών κινητών και ακίνητων μνημείων συλλογών τεκμηρίων αρχείων της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, που θα επιτρέψουν σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να θαυμάσει μέσω διαδικτύου τους θησαυρούς της Αγιορείτικης πολιτείας, δεδομένης της περιορισμένης δυνατότητας επίσκεψης της Μονής από το ευρύ κοινό, λόγω του ειδικού καθεστώτος αλλά και των ειδικών συνθηκών πρόσβασης στη χερσόνησο του Άθω.

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους είναι πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΤΠΕ καθώς κατά την τελευταία  δεκαετία έχει ψηφιοποιήσει τον μεγαλύτερο όγκο του κειμηλιακού πλούτου που διαθέτει.

Η συνέχιση και ολοκλήρωση της ψηφιακής ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Ι.Μ. Παντοκράτορος λαμβάνει όλο και περισσότερο κεντρική πολιτιστική σημασία δημιουργώντας νέες δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: