Προϋπολογισμός: 400.000,00 €

Η πράξη αφορά στην οργάνωση εκδηλώσεων, π.χ. των Επιτροπών Παρακολούθησης και άλλων εκδηλώσεων που είναι απαραίτητες για την προβολή του Προγράμματος κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: