Προϋπολογισμός: 166.000,00 €

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: