Προϋπολογισμός: 203.694,60 €

Ο Δήμος Σφακίων επενδύει σε πληροφοριακές υποδομές και ηλεκτρονικά δίκτυα που θα του δώσουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τις διαδικασίες για τη βέλτιστη διαχείριση και αναβάθμιση των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: