Προϋπολογισμός: 740.000,00 €

Ποσό Συμβάσεων: 26.412,00 €

Η πράξη έχει σαν αντικείμενο την υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021 -2027.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: