Ώριμα και τμηματοποιημένα έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

    Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε ψηφιακές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν να υλοποιούνται κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχουν χαρακτηρισθεί ως “τμηματοποιημένες”, διότι η υλοποίησή τους θα ολοκληρωθεί σε δύο συγχρηματοδοτούμενες προγραμματικές περιόδους. Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι, μεταξύ άλλων, Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργεία, φορείς λειτουργίας των παρεμβάσεων, Φορείς της Δικαιοσύνης και του […]

Διαβάστε περισσότερα