Προμήθεια αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οκτώ (8) αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων για τις ανάγκες της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: