Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”, στο Ξενοδοχείο Athens Marriot Hotel, (Λ. Ανδρέα Συγγρού 385), ώρα προσέλευσης 9:00 π.μ.

Προσκαλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της και αναμένουμε τη συμμετοχή σας.

Παραθέτουμε το Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης. Το περιεχόμενο του φακέλου της 2ης Επιτρο-πής Παρακολούθησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://www.digitalplan.gov.gr), η οποία θα ενημερώνεται σταδιακά με νέα / συμπληρω-ματικά στοιχεία έως την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η έγκαιρη επιβεβαίωση της συμμετοχής σας ή δήλωση συμμετοχής του αναπληρωτή σας, στο ειδικό Δελτίο Συμμετοχής και η αποστολή του στην ηλ. διεύθυνση -e-mail secretary.madc@madc.gr, έως την Δευτέρα 20.11.2023, συμβάλλει στην καλή διοργάνωση της Συνεδρίασης.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι κατά την ημέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής δεν θα διατίθεται υλικό σε έντυπη μορφή.

Για τη συμμετοχή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: