“Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου”

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της προηγμένης τεχνολογίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ένταξη της πράξης με τίτλο “Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου” στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πράξη περιλαμβάνει 50.600 κινητά μνημεία που προέρχονται από επιλεγμένες συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου.

Τα κινητά αυτά μνημεία, μετά την καταγραφή, τεκμηρίωση, προληπτική συντήρησή τους, θα ψηφιοποιηθούν για να συμπεριληφθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, να είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Με τη ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση των εν λόγω μνημείων δίδεται η δυνατότητα και η ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό και την επιστημονική κοινότητα να γνωρίσει μνημεία, με ιδιαίτερα σημαντική αρχαιολογική και ιστορική αξία, τα οποία ήταν άγνωστα ή λιγότερο γνωστά μέχρι σήμερα.

Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027.

Η υλοποίηση των εργασιών είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Συνολικός Προϋπολογισμός πράξης: 1.123.800,00

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: