Νέες Δράσεις στην Πρόσκληση 04 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων”

Στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης 04 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων” ■ προστέθηκαν νέες πράξεις για υλοποίηση ■ αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της σε 98.940.895,33 € ■ προστέθηκαν νέοι αποδέκτες –  “Δυνητικοί Δικαιούχοι” ■ ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31.03.2025. Στη Δράση {1.1.2} που αφορά στην […]

Διαβάστε περισσότερα