Στόχοι

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 στοχεύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα. για την παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα και προστασία των δεδομένων τους για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών για […]

Ψηφιακή συνδεσιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 στοχεύει στην ψηφιακή συνδεσιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες. για την εξασφάλιση υπερυψηλής συνδεσιμότητας με την αναβάθμιση των δικτύων κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την “Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Gigabit” και των στόχων του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027.

Ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 στοχεύει στην ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού . για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με την παροχή προχωρημένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε εργαζομένους, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, και στην εξοικείωση του γενικού πληθυσμού στη χρήση των υπηρεσιών της πύλης GOV.GR και των ευρύτερων κυβερνητικών ψηφιακών […]