Προϋπολογισμός: 4.216.000,00 €

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ) στοχεύει να αποτελέσει την εθνική ψηφιακή πύλη για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στη Χώρα, να υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια αναφοράς κατηγοριοποίησης ψηφιακών ικανοτήτων και να συμβάλει στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού και στην διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας, με την παραγωγή πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και προώθησης της καινοτομίας.

Στόχος της Ακαδημίας είναι η ενιαία και ολοκληρωμένη πρόσβαση των πολιτών σε δράσεις ψηφιακής επιμόρφωσης και η διευκόλυνση θεσμοθέτησης μηχανισμών αναγνώρισης και πιστοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων, βάσει αναγνωρισμένων προφίλ.

Αποδέκτες της ΕΑΨΙ αποτελούν ο γενικός πληθυσμός, οι πάροχοι ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και οι φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής, στο πλαίσιο χάραξης πολιτικών επιμόρφωσης και παροχής τηλεκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: