Εντάξεις Πράξεων ΤΠΕ

WiFi4GR Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
Πράξη: 6005107
Προϋπολογισμός: 15.333.200,00 €
Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
Πράξη: 6000774
Προϋπολογισμός: 209.960,96 €
Οικοσύστημα εφαρμογών Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων
Πράξη: 6001472
Προϋπολογισμός: 4.216.000,00 €
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σφακίων
Πράξη: 6000483
Προϋπολογισμός: 203.694,60 €
1 2