Εντάξεις Πράξεων ΤΠΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ζίτσας
Πράξη: 6000717
Προϋπολογισμός: 385.754,76 €
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Πράξη: 6000441
Προϋπολογισμός: 1.235.007,20 €
Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α.
Πράξη: 6004783
Προϋπολογισμός: 1.635.138,40 €
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Αμφιλοχίας
Πράξη: 6001309
Προϋπολογισμός: 479.883,60 €
Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Μυλοποτάμου
Πράξη: 6000731
Προϋπολογισμός: 399.999,20 €
1 2 3 7