“Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών”

Στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς στοχεύει η νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», την διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Η αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) αφορά σε θέματα […]

Διαβάστε περισσότερα

9η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ

“Πολιτική συνοχής σημαίνει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ένωση, νέες ευκαιρίες, νέα ευημερία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η εμπειρία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που κάλυψαν τα τελευταία 20 χρόνια την υστέρησή τους καταδεικνύει το γεγονός αυτό. Ωστόσο, πάντοτε μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε και να εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, […]

Διαβάστε περισσότερα

“Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ”

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 και πρόκειται να αντικαταστήσει τα τρία βασικά συστήματα φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Αρχής. Με την αντικατάσταση των ήδη λειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων θα επιτευχθούν τα εξής: η παροχή ποιοτικότερων και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις ■ […]

Διαβάστε περισσότερα

“Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων”

Η πρόσκληση θα είναι ενεργή μέχρι τις 31/12/2024 (ημ. λήξης υποβολής). Προϋπολογισμός: 98.940.895 €. Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 αναφορικά με: «Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας» «Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης» και «Διάθεση εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων» ■ Εφαρμογές […]

Διαβάστε περισσότερα

“Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου”

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της προηγμένης τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ένταξη της πράξης με τίτλο “Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου” στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης και της ΜΟΔ που υπηρετούν σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν. 4914/2022, ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ. Επίσης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4914/2022, του ν. 4314/2014, του ν. 3614/2007, του ν. […]

Διαβάστε περισσότερα

86η ΔΕΘ 2022: “Το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” και οι προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου”

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος με τίτλο “Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και οι προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου” πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, στις 17:00 (στο Περίπτερο 12 Κεντρική σκηνή), από τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, κ. Μανόλη Γιαμπουρά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβολής της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027. Στην συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν, ως […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των πινάκων 1-7 του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και την ανάπτυξη υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος

Αφορά το έργο  «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5150138 , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για το Υποέργο 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », με προϋπολογισμό 1.882.754,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής […]

Διαβάστε περισσότερα

“Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Ψηφιακών Υποδομών”

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων της πρόσκλησης Έναρξη: 08/12/2023  & Λήξη: 07/09/2024 Προϋπολογισμός: 58.660.786,00€ Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά ενταγμένες πράξεις της ΠΠ 2014-2020 που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταφερόμενες και πρόκειται να μεταβούν στην ΠΠ 2021-2027, εκπληρώνοντας τον Στόχο πολιτικής 1: “Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού […]

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 8